Veolia Południe modernizuje i rozwija sieć ciepłowniczą w Trzebini

Veolia Południe, należąca do Grupy Veolia term, rozpoczęła w Trzebini bardzo ważny projekt z punktu widzenia likwidacji niskiej emisji na terenie gminy. Spółka rozbuduje infrastrukturę miejskiej sieci ciepłowniczej oraz utworzy nowe przyłącza pozwalające na włączenie do sieci budynków ogrzewanych do tej pory za pomocą indywidualnych pieców węglowych. Inwestycja jest współfinansowana przez NFOŚiGW i zostanie zakończona pod koniec 2022 roku.

Veolia Południe zbuduje nową sieć magistralną w głównej części Trzebini, aby umożliwić podłączenie nowych odbiorców. Zmieniona zostanie trasa sieci, która będzie przebiegała przez tereny zurbanizowane i rozwojowe w rejonie ulicy Pułaskiego, Harcerskiej, Kościuszki aż do okolic rynku. Łącznie powstanie ok. 2 km sieci o średnicy DN250, a nowe odcinki będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji.

Realizacja inwestycji przyczyni się zarówno do poprawy stanu infrastruktury sieciowej, jak i do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zakłada się, że do sieci zostanie przyłączonych 10 kamienic i ok. 20 budynków jednorodzinnych. Oznacza to demontaż 30 pieców opalanych węglem i tym samym likwidację źródeł tzw. niskiej emisji (systemowe ograniczanie emisji substancji szkodliwych odbywa się poprzez kompleksową likwidację nieefektywnych źródeł ciepła). W efekcie jakość powietrza w mieście będzie lepsza.

Modernizacja sieci w Trzebini jest konieczna, aby poprawić jej stan i zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się lokalnych awarii skutkujących obniżeniem jakości dostaw do odbiorców. Inwestycja przyniesie ze sobą również wymierne efekty w postaci stabilizacji cen za ciepło, które ponoszą mieszkańcy, oszczędność ciepła na poziomie 5300 GJ, czyli tyle ile przez rok zużywa 100 gospodarstw domowych, oraz redukcję CO2 o 670 ton rocznie. Wymiana sieci pozwoli także utrzymać bezpieczną i ciągłą pracę systemu przez kolejne 20 lat. Spółka dba aby operowany przez nią miejski system ciepłowniczy był efektywnym i ekologicznym źródłem ciepła dla mieszkańców.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Trzebini to jedna z kluczowych inwestycji Veolii Południe na lata 2021-2022. Veolia ma długoletnie doświadczenie we wspieraniu polskich miast w zielonej transformacji, które z powodzeniem możemy wykorzystać w tym projekcie, ponieważ ma ona na celu znaczącą poprawę efektywności i niezawodności w dystrybucji ciepła na terenie miasta. Dodatkowo wpisuje się w politykę ograniczania emisji przyjętą przez Grupę Veolia w Polsce. – mówi Wojciech Noga, Prezes Zarządu Spółki Veolia Południe.

Realizacja inwestycji jest podzielona na kilka etapów. Pierwszy już się rozpoczął i zostanie zakończony w czerwcu br. W jego ramach zostanie wykonany odcinek sieci o długości 800 m licząc od Rafinerii Orlen, przez tereny przy ulicy Pułaskiego aż do ulicy Harcerskiej. W drugim etapie powstanie odcinek od ulicy Harcerskiej przez tereny zielone, obok okolicznych domów jednorodzinnych, aż do komory K3 w okolicach rynku. Realizacja projektu zostanie zakończona pod koniec 2022 r. roku.


Drukuj  

Related Articles