Kategorie nagród

Nagroda specjalna
Nagroda Specjalna Marszałka WŁ – przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe
Read more.
Nagroda unijny projekt z potencjałem
Nagroda dedykowana beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych, przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ
Read more.
Nagroda start-up
Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (działających nie dłużej niż od stycznia 2016
Read more.
Nagroda dynamika eksportu
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na
Read more.
Nagroda Publiczności
Nagroda Publiczności „Łódzkie odZYSKUJE – recyklingowy produkt roku”- nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz
Read more.
Nagroda aktywny przedsiębiorca
Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które w ramach projektów unijnych XI osi priorytetowej
Read more.
Nagroda odpowiedzialny przedsiębiorca
Nagroda dla przedsiębiorstw szerzących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinach relacji ze społecznością lokalną, poszanowania
Read more.