Kategorie nagród

Nagroda specjalna
Nagroda Specjalna Marszałka WŁ – przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe
Read more.
Nagroda unijny projekt z potencjałem
Nagroda dedykowana beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych, przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ
Read more.
Nagroda start-up
Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz
Read more.
Nagroda dynamika eksportu
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na
Read more.
Nagroda publiczności
Nagroda Publiczności „Innowacyjny Produkt Łódzkiego”- nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz wprowadził z sukcesem
Read more.
Nagroda aktywny przedsiębiorca
Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, będących Beneficjentami lub Partnerami w projektach unijnych w
Read more.