Mocni w biznesie

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Nagroda specjalna
Nagroda Specjalna Marszałka WŁ – przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe
Read more.
Nagroda unijny projekt z potencjałem
Nagroda dedykowana beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych, przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ
Read more.
Nagroda start-up
Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (działających nie dłużej niż od stycznia 2016
Read more.
Nagroda dynamika eksportu
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na
Read more.
Nagroda Publiczności
Nagroda Publiczności „Łódzkie odZYSKUJE – recyklingowy produkt roku”- nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz
Read more.
Nagroda aktywny przedsiębiorca
Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które w ramach projektów unijnych XI osi priorytetowej
Read more.
Nagroda odpowiedzialny przedsiębiorca
Nagroda dla przedsiębiorstw szerzących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinach relacji ze społecznością lokalną, poszanowania
Read more.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAREJESTRUJ SIĘ NA GALĘ
AKTUALNOŚCI
NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „MOCNI W BIZNESIE 2018” A EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE
WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU I WYBIERZ „Łódzkie odZYSKUJE – recyklingowy produkt roku”
PARTNERZY GALI
rsz_jamir-300x220-150x150
KONTAKT

DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

90 – 002 Łódź ul. Tuwima 22/26

Magdalena Dmochowska tel. 42 291 97 57

Kinga Gołębiewska tel. 42 291 98 39