Odpowiedzialny przedsiębiorca

Zgłoś swoją firmę

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do dnia 7 września 2018 r.

Część A Dane wnioskodawcy (szkoła zawodowa z terenu województwa łódzkiego)
Część B Dane dotyczące kandydata do nagrody (przedsiębiorca)

Część C

 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
 • organizacja i prowadzenie klas patronackich
 • doskonalenie zawodowe kadry szkoły
 • realizacja praktycznej nauki zawodu
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów
 • realizacja praktycznej nauki zawodu
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów
 • udział w prowadzeniu doradztwa zawodowego
 • organizacja wizyt dla uczniów w przedsiębiorstwie
 • organizowanie konkursów/turniejów/olimpiad
 • udział w uruchamianiu przez szkołę nowych kierunków kształcenia na potrzeby przedsiębiorstwa
 • przyznawanie stypendiów dla uczniów
 • zapewnianie miejsc pracy dla uczniów szkoły zawodowej

Część D Oświadczenie kandydata do nagrody

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Dane osobowe są podawane dobrowolnie.
Powyższe pola są obowiązkowe. Niewyrażenie zgody uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.