Nagroda odpowiedzialny przedsiębiorca

Nagroda dla przedsiębiorstw szerzących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinach relacji ze społecznością lokalną, poszanowania środowiska oraz angażujących się w dialog społeczny i współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności tych, które z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego)

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZEŃ

Regulamin NGWŁ