Łódzkie odZYSKUJE – recyklingowy produkt roku

ZGŁOŚ SWÓJ PRODUKT

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2018 r

Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody

Część B Opis Twojego produktu

Część C Oświadczenie kandydata do nagrody

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM


NieTak

Dane osobowe są podawane dobrowolnie.
Powyższe pola są obowiązkowe. Niewyrażenie zgody uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.